Τύπος

Η/Μ/Χ

Dorothée Fontaine sur France Bleu Berry le 20 juin 2019


Dorothée Fontaine directrice de C'heu l'Zib était le 20 juin 2019 dans l'émission de France Bleu Berry "On cuisine ensemble et on échange nos recettes&qu...

Διαβάστε το άρθρο Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Titre de Maître Artisan


C'heu l'zib a reçu le titre de Maître Artisan pour sa longévité et la transmission. ...

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Tables du Berry #4 : C’Heu l’Zib à Menetou-Salo

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Le restaurant "Cheu l'Zib" fête ses 80 ans à Bourges- Reportage du 19/20 France 3 Centre

Διαβάστε το άρθρο Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

L"avis du Petit Futé sur c'heul'zib

Διαβάστε το άρθρο

Χάρτης και Επικοινωνία


2 Route des Aix 18510 Menetou-Salon 02 48 64 81 20